Tiếng Anh Doanh nghiệp

Tiếng Anh Doanh nghiệp

Tiếng Anh Cho Doanh Nghiệp

Tiếng Anh Cho Doanh Nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THỰC CHIẾN CHO CÁC DOANH NGHIỆP

được GEV thiết kế cho người đi làm, nhà quản lý, lãnh đạo với 100% Giáo viên bản ngữ đến từ các nước Mỹ, Anh, Úc, Canada.

GEV cung cấp giải pháp cải thiện kỹ năng tiếng Anh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp. Chương trình học sát với thực tế, và nâng cao các kỹ năng liên quan trong các hoạt động làm việc hàng ngày.

Xem chi tiết
Tìm khóa học Đăng kí tư vấn

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

https://www.facebook.com/LangAnhNguToanCau.GEV/