IELTS Talents

IELTS Talents

IELTS Talents

IELTS Talents

IELTS là gì?
IELTS (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạoTiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để đáp ứng nhu cầu về ngôn ngữ cho tất cả các bậc Trung Học, Đại Học và Sau Đại Học hoặc với mục đích Làm Việc Và Định Cư ở các nước nói Tiếng Anh.

Xem chi tiết
Tìm khóa học Đăng kí tư vấn

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

https://www.facebook.com/LangAnhNguToanCau.GEV/